වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග

සීනි බලන උපකරණ
ප්‍රෙසර් මීටර්
නෙබ්ලයිසින් මැෂින්
වොටර්බෙඞ්
ආදී ගිලන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සදහා වෛද්‍ය උපකරණ පහත දුරකතන වෙත අමතා පරිත්‍යාග කළ හැක.
034 572 579 5
071 86 710 86

පූජ්‍ය ගිලිගමුවේ ඤාණාදීප හිමියන් ගිලන් භික්ෂූන් වහන්සේලා හට උවටැන් කරමින්

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් යනු ත්‍රිපිඨක ධර්මය පිලිබදවත්, බුදු දහමේ සදහන් සමථ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම පිලිබදවත්, ආගමික ඉතිහාසයත් පිලිබදවත් හසල දැණුමක් ඇති, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල ශ්‍රීසද්ධර්මය ඒ අයුරින්ම සාමාන්‍ය ජනයාට වැටහෙන අයුරින් දේශනා කිරීමේ සහජ හැකියාවක් ඇති හිමි නමකි.Contacts

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +94 115 753987
  +94 718 671086
 Sri Sadaham Padanama, Thisara Mawatha, Athurugiriya.