ශීල සුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ දිනක දායකත්ව සදහා 

ඔබ කැමති ඕනැම දිනයක් වෙන්කර ගත හැක

දිනක දායකත්වය සදහා දැනට තක්සෙරු මුදල රු 25,000 ( AUS$ 200)

සැදැහැවත් ඔබගේ ආධාර මුදලින් "ශීල සුව අර්ණ"  පුණ්‍ය භූමියේ ප්‍රතිකාර ලබන ගිලන් භික්ෂුන් වහන්සේලා සදහා  වෛද්‍ය පහසුකම්, බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය වියදම්,  වෛද්‍ය පරීක්ශණ වියදම්, රොහල් ගත කිරීමේ වියදම්, ප්‍රවාහන වියදම්, එදිනෙදා සිදු කරන පැම්පස් වැනි සනීපරක්ශක උපකරණ වියදම්,  දුර්කතන ආදී වියදම්, ප්‍රවාහන වියදම්, සාත්තු සෙවක වියදම්, හදිසි ශල්‍යකර්ම වියදම් ආදී දෛනික වියදම් සිදු කර්යි.

ඔබගේ මුල්‍ය අධාර පහත ගිණුමට බැර කරන්න:අධාර ලබදුන් රිසිට් පතෙහි පිටපතක් විස්තර සමග This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ලිපිනයට e-mail කරන්න. එය අපට පුණ්‍යානුමොදනා රිසිට් පත එවීමෙදි පහසුවකි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් යනු ත්‍රිපිඨක ධර්මය පිලිබදවත්, බුදු දහමේ සදහන් සමථ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම පිලිබදවත්, ආගමික ඉතිහාසයත් පිලිබදවත් හසල දැණුමක් ඇති, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල ශ්‍රීසද්ධර්මය ඒ අයුරින්ම සාමාන්‍ය ජනයාට වැටහෙන අයුරින් දේශනා කිරීමේ සහජ හැකියාවක් ඇති හිමි නමකි.Contacts

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +94 115 753987
  +94 718 671086
 Sri Sadaham Padanama, Thisara Mawatha, Athurugiriya.