වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග

සීනි බලන උපකරණ
ප්‍රෙසර් මීටර්
නෙබ්ලයිසින් මැෂින්
වොටර්බෙඞ්
ආදී ගිලන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සදහා වෛද්‍ය උපකරණ පහත දුරකතන වෙත අමතා පරිත්‍යාග කළ හැක.
034 572 579 5
071 86 710 86

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් යනු ත්‍රිපිඨක ධර්මය පිලිබදවත්, බුදු දහමේ සදහන් සමථ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම පිලිබදවත්, ආගමික ඉතිහාසයත් පිලිබදවත් හසල දැණුමක් ඇති, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල ශ්‍රීසද්ධර්මය ඒ අයුරින්ම සාමාන්‍ය ජනයාට වැටහෙන අයුරින් දේශනා කිරීමේ සහජ හැකියාවක් ඇති හිමි නමකි.Contacts

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +94 115 753987
  +94 718 671086
 Sri Sadaham Padanama, Thisara Mawatha, Athurugiriya.