ආයුර්වේද වෛද්‍යාධාර සැපයීම

භික්‍ෂු මධ්‍යස්ථානයේ නේවාසිකව ප‍්‍රතිකාර ලබන භික්‍ෂූන් ස`දහාද භාහිරින් ප‍්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පැමිනෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් දේශීය වෛද්‍යාධාර ලබා දීම පිණිස ආයුර්වේද ප‍්‍රතිකාර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම ස`දහා 2015 අගෝස්තු 01 වන දින මුල්ගල් තැබීමට නියමිතය.

  • එහි පංචකර්ම ප‍්‍රතිකාර ස`දහා කාමර
  • බෙහෙත් ගැලවීම
  • පත්තු බැදීම
  • බෙහෙත් ඔරු
  • ශීතාගාර

ආයුර්වේද ප‍්‍රතිකාර එ්කකය මෙන්ම ඉතා ප‍්‍රමිතියෙන් යුක්තව ගිලන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ස`දහා අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග ශීල සුව අරණ මධ්‍යත්ථානය මගින්ම සකසා ගැනීම සහ බෙහෙත් ගුලි නිෂ්පාදනාගාරයකින් සමන්විත ආයුර්වේද ප‍්‍රතිකාර ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් පිං කැමති ඔබටත් ශක්ති පමණනින් දායකත්වය දැරිය හැක.

  • 034 572 579 5
  • 071 86 710 86
  • 011 5 753 987

 

 2017 ජනවාරි 30 ආර්ම්භ කරන ලද මෙම ගොඩනෙගිල්ල එලවලු කල්තබා ගතහැකි ශීත කාමරයක් සහිත මුලුතැන්ගෙයක්, පන්චකර්ම ප්‍රතිකාර සිදුකරන ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර කාමර කිහිපයක්, රොහල් උපකරණ බෙහෙත් ද්‍රව්ය ගබඩා කරන කාමර ආදි ශිල සුව අරණ ගිලන් භුමිය සදහා අවශ්ය අන්ග රැසකින් යුතු තෙමහල් ගොඩනෙගිල්ලක් ලෙස ඉදිකිරීම් ආරම්භ විය.

ගොඩනැගිලි සදහා සැදැහැති ඔබගේ මුල්ය පරිත්යාග

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් යනු ත්‍රිපිඨක ධර්මය පිලිබදවත්, බුදු දහමේ සදහන් සමථ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම පිලිබදවත්, ආගමික ඉතිහාසයත් පිලිබදවත් හසල දැණුමක් ඇති, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල ශ්‍රීසද්ධර්මය ඒ අයුරින්ම සාමාන්‍ය ජනයාට වැටහෙන අයුරින් දේශනා කිරීමේ සහජ හැකියාවක් ඇති හිමි නමකි.Contacts

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +94 115 753987
  +94 718 671086
 Sri Sadaham Padanama, Thisara Mawatha, Athurugiriya.